De 24 magiske spørgsmålDe 24 magiske spørgsmål

De basale forståelser


Fra barnsben har vi lært at adskille os selv i rigtig og forkert

Det betyder, at vi er to personer. Vi er både jeg og mig

Jeg kan gøre noget mod mig. 

Jeg kan eksempelvis kritisere mig (selv). Jeg kan dømme mig (selv). 

At være rigtig er forbundet med stolthed. At være forkert er forbundet med skam. 

Skyld og skam

I dag bruger vi sjældent udtrykket: “Skam dig”. 

Vi er “rykket højere op” i vores kultur hjerne, og det betyder, at vores sprog er blevet “pænere”. 

Skylden og skammen bor i os, blot er den skubbet længere ned i underbevidstheden. 

Når vi oplever konflikter, ikke mindst i parforholdet, så stiller vi os i en retssal og diskuterer rigtig og forkert, ret og uret, skyldig og uskyldig, negativ og positiv, godt og ondt.

I diskussionen (konflikten) peger vi direkte eller indirekte på den anden part: Jeg er rigtig, du er forkert

Jeg har tømt opvaskemaskinen flest gange, derfor er jeg rigtig, og derved har jeg optjent retten til at fortælle dig, at du er forkert.

Hvorfor har vi brug for at hævde, at “jeg er rigtig, du er forkert”?

Det har vi, fordi vi har delt os selv op i rigtig og forkert

Jeg kæmper med mig selv.

Jeg genoplever en konflikt, jeg har med mig selv. 

I den anden ser jeg den del af mig selv, som jeg kæmper med. Den del af mig selv, som jeg har fortalt: “Du er forkert”. 

I den anden person oplever jeg det i mig selv, jeg ikke vil være. 

Jeg kan ikke holde op med at være det i mig selv, jeg er. 

Det, der er mig, tilhører mig. 

Jeg kan fornægte det. Jeg kan sende det uden for kærlighed og tilhørsforhold. Jeg kan sende det i helvede, men det vil stadig være i mig, simpelthen fordi det er mit. Det lever i os både som følelsesmæssige sår og som savnet og længslen efter kærlighed og tilhørsforhold. 

I konflikten med den anden møder vi vores egen modstand (domme) mod at acceptere os selv. 


De 24 magiske spørgsmål

De 24 magiske spørgsmål er et tilgivelses værktøj, som heler gabet mellem det feminine og det maskuline - dommeren og den dømte. 

De er designet til at forløse vores forestillinger om, at vi er slemme eller forkerte, fordi vi føler det, vi føler, er det, vi er og gør det, vi gør. 

Når du bruger værktøjet, vil du erfare, at dit negative syn på dig selv eller andre simpelthen forlader dig. Dine forestillinger om, at du eller andre har gjort noget, der er utilgiveligt, slemt eller forkert, forlader dig. 

Uforsonlighed, bebrejdende vrede, skyld og skam, smerter, negativitet, panik, angst, bekymringer, frustrationer, hjertesorger, hjerteløshed og så videre forlader dig. 

Dit hjerte (din accept) vokser i processen og flyder ind i de områder af dig selv, hvor du tidligere følte dig uværdig til kærlighed og tilhørsforhold. Alt det tabte kommer tilbage til dig, blot får det denne gang en plads i dit hjerte. 


Opvågning i stedet for samtale. 

Spørgsmålene er ikke en snakke proces, men en opvågningsproces. En opvågning til erkendelse af sig selv. 

Spørgsmålene trækker det frem i lyset, som dit ego ikke har villet tillade dig at se, erkende og hele. 

I efteråret 1992 sad jeg ved min computer og arbejdede med at udvikle min spørgeteknik. Jeg forstod, at vi organiserer, strukturerer og binder vores energi ved hjælp af “undgå at føle mine følelser” strategier. 

Jeg følte et savn af noget. Jeg havde en fornemmelse af, hvordan det, jeg søgte, føles. Jeg kunne ikke finde et fokus. Faktisk begyndte mit fokus at sprede sig, og jeg følte mig defokuseret. 

Jeg hører, sådan lidt i tågerne: “Hvordan er . . . . “? Jeg skrev det ned. Herefter kom der en sætning mere, og sådan blev det ved. Jeg skrev det ned sætning for sætning. 

Efterfølgende talte jeg sætningerne op. Det var blevet til 24 spørgsmål. Jeg vidste ikke om spørgsmålene kunne bruges, og i hvilken rækkefølge spørgsmålene skulle bruges, men jeg valgte at bruge dem i den rækkefølge, de var kommet til mig. 

De næste mange år brugte jeg spørgsmålene formentlig flere tusinde gange på mig selv, min kæreste, mine børn og mine klienter. Ved at lytte til de svar som spørgsmålene producerede, blev det klart for mig, at de kun kunne stå i den bestemte rækkefølge, jeg havde modtaget dem i. 

Spørgsmålene foldede problemet (knuden) ud, fra indfoldelse til udfoldelse, fra indvikling til udvikling. 

I dag bruger jeg flere supplerende værktøjer, men de 24 magiske spørgsmål er dog stadig et godt sted at starte. 


De 24 magiske spørgsmål


Har du lyst til at lege med metoden, kan du spørge dig selv: Hvem er jeg, når jeg er, som jeg godt kan lide at være? 

Lad os antage, at du siger: “Jeg er en lyttende person”. 

Spørgsmål 1: “Hvordan er en lyttende person”? 

Spørgsmål 2: “Hvordan opfører en lyttende person sig”? 

Og så videre gennem alle 24 spørgsmål. 


Du kan også bruge negative kvaliteter. Eksempelvis hvordan er en selvretfærdig person, en kritisk person, en ligeglad person, en kynisk person. Metoden er den samme. 

I artiklen “Er du træt af at holde røven oppe på andre” gør jeg brug af de 24 magiske spørgsmål. 


1. "Hvordan er en _____ person"?

2. "Hvordan opfører en _____ person sig"?

3. "Hvilket ideal holder en _____ person i hævd"?

4. "Hvordan gør en _____ person sig selv større"?

5. "Hvad i sig selv gør en _____ person mindre?

6. "Hvad ser en _____ person ned på"?

7. "Hvordan forsvarer en _____ person sig selv"?

8. "Hvad gør en _____ person en dyd ud af"?

9. "Hvad mister en _____ person, som er positivt, ved den måde den er på"?

10. "Hvordan vil en ____ person have at andre skal opføre sig"?

11. "Hvad fornægter en ____ person i sig selv"?

12. "Hvordan forklarer en _____ person nødvendigheden af at være, som den er"?

13. "Hvad vil en _____ person helst ikke indrømme"?

14. "Hvad gør en ____ person ved sine følelser"?

15. "Hvad lægger en _____ person afstand til"?

16. "Hvordan hævder en ____ person sig selv"?

17. "Hvad kan en _____ person ikke lide"?

18. "Hvad tænker en ____ person om det, han/hun ikke kan lide"?

19. "Hvad tror en ____ person fuldt og fast på"?

20. "Hvad fortæller en _____ person sig selv"?

21. "Hvordan retfærdiggør en _____ person sig selv"?   

22. "Hvad vil en ______ person undgå ved at være, som den er?

23. "Hvad opnår en _____ person ved at være, som den er"?

24. "Hvordan gør en _____ person sig selv godt tilpas"?


  • Torben Staal, Personlig Integrering ved Indre Lytning

Kommentarer

Mest læste