Jagten på det perfekte liv

Jagten på det perfekte liv


Sindet arbejder med sine paradisiske forestillinger om verden. 


Den perfekte verden, den perfekte kvinde, den perfekte mand, de perfekte børn, den perfekte krop, det perfekte job, den perfekte kæreste, den perfekte familie, de perfekte forældre, den perfekte kærlighed, de perfekte venner, den perfekte bolig, det perfekte tøj og så videre. 


Sindets modeller af verden er sindets idealiseringer af et paradis, der kun eksisterer i sindet. 


Når vi ikke kan leve op til vores forestillinger om det perfekte, så trigger det skyld, skam og bebrejdende vrede i os. 


Vi lever i to adskilte verdener.


Vi arbejder 24/7/365 på at leve op til vores forestillinger om, hvem og hvad vi skal være for at fortjene retten til at være her, mens vi samtidigt uden om bevidstheden, langsomt nedbryder krop og følelser.


I vores ego-liv har vi vores fokus rettet mod det perfekte, som er vores krav og forventninger til os selv. 


Her ser vi lyset, det positive, det gode, det rigtige og det perfekte, og vi forestiller os, at det er her, lykken og behovstilfredsstillelsen skal findes. Torben Staal, Personlig Integrering ved Indre Lytning 

Kommentarer